(арт. 1634)
395 грн

Призначається для очищення (адсорбції) вдихуваного повітря від парів органічних речовин (бензин, гас, толуол, етілхлоргідрін, сірковуглець, спирти, кетони, бензол і його гомологи, нітро і амін з'єднання, ефіри та інше, в тому числі аерозолів фарби на основі органічних розчинників (температура кипіння яких понад 60оС)).
Область застосування: лакофарбові роботи (всі види), машинобудування, суднобудування, виробництво і використання барвників, лаків, адгезивів і смол, робота з нафтопродуктами, в сільському господарстві, в лікарнях і т.п.

(арт. 1921)
287 грн

Респіратор РПА-ТД 1 рекомендується використовувати під час тривалого виконання робіт середньої важкості і при запиленості повітря робочої зони до 300 мг / м3.
РПА-ТД 2

Респіратор РПА-ТД 2 рекомендується використовувати під час виконання важкої інтенсивної роботи і високої запиленості повітря до 1000 мг / м3, підвищених або знижених температурах, підвищеної вологості.
Галузь застосування:

Вугільні й гірничорудні шахти, виробництво цементу, виробництво коксу, переробка скло і минералволокнистими матеріалів, робота з дустом, пестицидами та отрутохімікатами.
Забезпечують захист органів дихання від полідисперсних аерозолів:

    Мінеральна пил (вугільна, наждачний, цементна, скляна, вапняна, пил пігментів і добрив і т.д.)
    Металевий пил (залізна, чавунна й сталева, мідна, свинцева і т.д.)
    Дим і туман: масляний туман, зварювальний дим возгони металів.
    радіоактивний пил
    Рослинна пил (прядив'яна, бавовняна, деревна, тютюнова, борошняна, цукрова і т.д.)
    Тваринна пил (вовняна, рогова, кісткова, шкіряна, пухова і т.д.).

(арт. 0983)
270 грн

Комплектуеться фільтрами Е1Р1 (кислоти), А1Р1(А) (фарби), К1Р1 (аміак)

Призначений для захисту від аерозолів, газів та парів кислот (діоксид сірки, мурав'їної, уксусної, сірчаної, азотної кислот та ін.).
Область призначення:
Хімічні виробництва з використанням кислот електролітичні процеси кислотні травлення гравіровка металів агрохімія.

(арт. 1918)
75 грн

Респіратор РУ 60 М (аналог респіратора Тополь) складається з ізолюючої напівмаски, на якій встановлений клапан видиху, двох змінних комбінованих фільтрів, що містять спеціалізоване активне вугілля і змінні протиаерозольні фільтри, трикотажного обтюратора. Для кріплення на обличчі та голові служить гумотканинний регульований головний гарнітур.
Респіратор РУ 60М А1Р1 призначений для захисту від пилу і парів органічних сполук з температурою кипіння понад 65 ºС (бензин, гас, ацетон, бензол, толуол, ксилол, сірковуглець, спирти, ефіри, анілін, тетраетилсвинець, нітросполуки бензолу і його гомологів), фосфор - і хлорорганічні отрутохімікати при концентрації шкідливих речовин у вигляді газів і парів до 15 ГДК.

(арт. 0993)
246 грн

Захист від парів органічних та галоїдоорганічних сполучень (бензин, ядохімікати, спирти, толуол, ксилол, сірководень, тетраетилсвинець).

(арт. 0984)
170 грн

Респіратор «Пульс-К» призначений для захисту органів дихання від аерозолів шкідливих речовин (пилу, диму, туману).

(арт. 0986)
17 грн

Застосовується для захисту органів дихання від мінеральних і органічних (тваринного і рослинного походження), а також синтетичного пилу в гірничодобувній, металургійній, фармацевтичній та харчових галузях, при виробництві будівельних матеріалів. Клас ефективності до 4 ПДК.

(арт. 1913)
17 грн

Захист органів дихання від аерозолів (пилу, диму, туману), конденсатів металів і їх окисів, зварювальних аерозолів на свинцево-цинкових і хіміко-металургійних заводах, на виробництвах, що використовують газо і електрозварювання та різку матеріалів. Клас ефективності до 12 ПДК.

(арт. 1916)
22 грн

Захист органів дихання від радіоактивних, мікробіологічних аерозолів на атомних електростанціях та на радіохімічному виробництві. Клас ефективності до 50 ПДК.

(арт. У2К)
24 грн

Застосовується при концентрації твердих та рідких аерозолів (дим, пил, туман, конденсати металів і їх окиси), забезпечує захист від цементного пилу,. Клас ефективності до 12 ПДК.

(арт. 0997)
51 грн

Індивідуальний захист органів дихання від аеродисперсних часток різного походження (пил, дим, туман) при концентрації в повітрі не більше 100 ГДК. Використовується при роботі з цементом, вугіллям, порошкоподібною хімічною продукцією, бавовною, пухом, шерстю, тютюном, борошном.

(арт. 0996)
50 грн

Індивідуальний захист органів дихання від аеродисперсних часток різного походження (пил, дим, туман) при концентрації в повітрі не більше 100 ГДК. Використовується при роботі з цементом, вугіллям, порошкоподібною хімічною продукцією, бавовною, пухом, шерстю, тютюном, борошном.

(арт. 0999)
48 грн

Індивідуальний захист органів дихання від аеродисперсних часток різного походження (пил, дим, туман).

(арт. 0998)
16 грн

Індивідуальний захист органів дихання від аєродисперсних часток різного
походження (пил, дим, туман).

(арт. 0995)
36 грн

Призначений для індивідуального захисту органів дихання від діючих інгаляційно-зварювальних аерозолів.

(арт. 1638)
273 грн

Фільтр комбінований АВЕК1Р1 ФРПА-С
Очищення (адсорбція, хемосорбция) вдихуваного повітря від парів органічних речовин з температурою кипіння понад 60оС, від неорганічних газів (хлор, фтор, бром, гідрид сірки і т.п. крім монооксиду вуглецю СО), від кислих газів і парів кислот, від аміаку і його органічних похідних, від аерозолів

(арт. 1639)
203 грн

Фільтр комбінований Е1Р1 ФРПА-С
Очищення (хемосорбция) вдихуваного повітря від кислих газів і парів кислот (сірчистий ангідрид, соляна, сірчана, азотна, оцтова кислота, хлористий, бромистий, фтористий вуглець) і аерозолів.
Область застосування: Хімічні виробництва з використанням кислот, електролітичні процеси, кислотні травлення, гравірування по металу, агрохімія.

(арт. 1640)
203 грн

Фільтр комбінований К1Р1 ФРПА-С
Очищення (хемосорбция) повітря від аміаку і його органічних похідних і аерозолів
Область застосування: Виробництво аміаку, обслуговування холодильних установок, агрохімія

(арт. 1641)
162 грн

Призначається для очищення (адсорбція) вдихуваного повітря від парів органічних речовин температура кипіння понад 60оС (бензин, гас, толуол, етілхлоргідрін, сірковуглець, спирти, кетони, бензол і його гомологи, нітро і амін з'єднання, ефіри та інше, в тому числі аерозолі фарби на основі органічних розчинників).
Область застосування: лакофарбові роботи (всі види), машинобудування, суднобудування, виробництво і використання барвників, лаків, адгезивів і смол, робота з нафтопродуктами, сільському господарстві, лікарні.

(арт. 0985)
25 грн

Захищає від парів органічних сполук з температурою кипіння понад 65°С (бензин, гас, ацетон, бензол, толуол, ксилол, сірковуглеводень, спирти, ефіри, анілін, тетраетилсвинець, нітросполуки бензолу і його гомологів), фосфор-і хлорорганічних отрутохімікатів при концентрації шкідливих речовин в вигляді газів, парів і аерозолів.

(арт. 1901)
45 грн

Запасний патрон до респиратора РУ-60М (А1Р1)
Захищає від парів органічних сполук з температурою кипіння понад 65°С (бензин, гас, ацетон, бензол, толуол, ксилол, сірковуглеводень, спирти, ефіри, анілін, тетраетилсвинець, нітросполуки бензолу і його гомологів), фосфор-і хлорорганічних отрутохімікатів при концентрації шкідливих речовин в вигляді газів, парів і аерозолів.

(арт. 1902)
45 грн

Запасний патрон до респіратора РУ-60М (Е1Р1)
Е1P1 Захищає від кислих газів і парів (діоксид сірки, сірчистий ангідрид, сірководень, хлористий водень, бромистий водень, фтористий водень, хлороорганічні і фосфороорганічні отрутохімікати, пари сірчаної, оцтової, мурашиної, азотної, фосфорної кислот і т.п.), аерозолі ( пил, дим, туман і т.п.)

(арт. 1951)
32 грн

Маска захисна багаторазового використання з тканини.
Тришарова на резинці зі згинающимся носовим фіксатором.