(арт. 1638)
273 грн

Фільтр комбінований АВЕК1Р1 ФРПА-С
Очищення (адсорбція, хемосорбция) вдихуваного повітря від парів органічних речовин з температурою кипіння понад 60оС, від неорганічних газів (хлор, фтор, бром, гідрид сірки і т.п. крім монооксиду вуглецю СО), від кислих газів і парів кислот, від аміаку і його органічних похідних, від аерозолів

(арт. 1639)
203 грн

Фільтр комбінований Е1Р1 ФРПА-С
Очищення (хемосорбция) вдихуваного повітря від кислих газів і парів кислот (сірчистий ангідрид, соляна, сірчана, азотна, оцтова кислота, хлористий, бромистий, фтористий вуглець) і аерозолів.
Область застосування: Хімічні виробництва з використанням кислот, електролітичні процеси, кислотні травлення, гравірування по металу, агрохімія.

(арт. 1640)
203 грн

Фільтр комбінований К1Р1 ФРПА-С
Очищення (хемосорбция) повітря від аміаку і його органічних похідних і аерозолів
Область застосування: Виробництво аміаку, обслуговування холодильних установок, агрохімія

(арт. 1641)
162 грн

Призначається для очищення (адсорбція) вдихуваного повітря від парів органічних речовин температура кипіння понад 60оС (бензин, гас, толуол, етілхлоргідрін, сірковуглець, спирти, кетони, бензол і його гомологи, нітро і амін з'єднання, ефіри та інше, в тому числі аерозолі фарби на основі органічних розчинників).
Область застосування: лакофарбові роботи (всі види), машинобудування, суднобудування, виробництво і використання барвників, лаків, адгезивів і смол, робота з нафтопродуктами, сільському господарстві, лікарні.

(арт. 0985)
25 грн

Захищає від парів органічних сполук з температурою кипіння понад 65°С (бензин, гас, ацетон, бензол, толуол, ксилол, сірковуглеводень, спирти, ефіри, анілін, тетраетилсвинець, нітросполуки бензолу і його гомологів), фосфор-і хлорорганічних отрутохімікатів при концентрації шкідливих речовин в вигляді газів, парів і аерозолів.

(арт. 1901)
45 грн

Запасний патрон до респиратора РУ-60М (А1Р1)
Захищає від парів органічних сполук з температурою кипіння понад 65°С (бензин, гас, ацетон, бензол, толуол, ксилол, сірковуглеводень, спирти, ефіри, анілін, тетраетилсвинець, нітросполуки бензолу і його гомологів), фосфор-і хлорорганічних отрутохімікатів при концентрації шкідливих речовин в вигляді газів, парів і аерозолів.

(арт. 1902)
45 грн

Запасний патрон до респіратора РУ-60М (Е1Р1)
Е1P1 Захищає від кислих газів і парів (діоксид сірки, сірчистий ангідрид, сірководень, хлористий водень, бромистий водень, фтористий водень, хлороорганічні і фосфороорганічні отрутохімікати, пари сірчаної, оцтової, мурашиної, азотної, фосфорної кислот і т.п.), аерозолі ( пил, дим, туман і т.п.)

(арт. 21300)
427 грн

Газ і пар органічних речовин, точка кипіння яких вище 65°С. Газ і неорганічні випаровування.
Пари кислот (діоксид сірки, соляна кислота). Токсичний і високо токсичний пил.

(арт. 22140)
36 грн

Токсичний пил.

(арт. 22160)
50 грн

Газ і пара органічних речовин, точка кипіння яких вище 65°С.

(арт. 22150)
61 грн

Газ і пара органічних речовин, точка кипіння яких вище 65°С. Газ і неорганічні випаровування. Пари кислот (діоксид сірки, соляна кислота).

(арт. 22130)
48 грн

Газ і пара органічних речовин, точка кипіння яких вище 65°С. Токсичний пил.

(арт. 35025)
150 грн

Комплект фільтруючих картриджів ProFiltr6051 A1(органічні пари) для напівмасок ProMaskM 6200 і ProMaskM 7500 призначений для захисту від органічних з'єднань, газів і парів
Одиниця продажу –комплект з 2 шт.EN143 EN 14387CatIII

(арт. 35026)
264 грн

Комплект фільтруючих картриджів ProFiltr6059 ABEK1 для напівмасок ProMaskM 6200 і ProMaskM 7500 призначений для захисту від органічних з'єднань, газів і парів, неоргагічних з'єднань, кислих газів, аміаку і його з'єднань.
Одиниця продажу –комплект з 2 шт.EN143 EN 14387CatIII